ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

Type Text Here.

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน  ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2561

ในวันที่  11  เมษายน  พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน

เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-24564)

ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน)

และการชี้แจงของเขตอุดทยานแแห่งชาติทับลาน เกี่ยวกับการควบรวมเขตอุทยานทับลาน โดยใช้แนวเขต ปี 2543 เป็นหลัก

">

อัพเดทเมื่อ : 11-04-2018 07:56:27


 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology