กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปลูกฝั่งการไม่ทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

อัพเดทเมื่อ : 11-05-2021 09:43:44


 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology