ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการไตรมาส 2
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการไตรมาสที่ 1
 - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 2
 - สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาศ 2
 - สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology